Tłumaczenia dokumentów

Umowy, pisma urzędowe, korespondencja handlowa


Tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty:

- umowy z wykorzystaniem technologii branżowej, słownictwa prawniczego i ekonomicznego

- dokumenty patentowe, w tym zastrzeżenia patentowe (walidacja patentów), opisy, wnioski, badania, korespondencję, sprzeciwy

- dokumenty księgowe, dokumenty wewnętrzne firmy, szkolenia i instruktaże dla pracowników

- dokumenty przetargowe, opinie techniczne

- tłumaczenia uwierzytelnione we współpracy z tłumaczami przysięgłymi wybranych języków

Przykładowe realizacje

Szkolenia dla pracowników na temat podejmowania decyzji, kontaktów z klientami, kształtowania wizerunku firmy i budowy marki (Adamed, Embedos, Panda Security)

Regulaminy korzystania z usług, platform internetowych, produktów, zasady zachowania prywatności (COBRO, Panda Security, SES Astra)

Dokumentacja patentowa (kancelarie prawno-patentowe)

Umowy licencyjne, umowy koncesyjne, umowy kupna i sprzedaży, umowy dostawy, umowy o zachowaniu poufności, umowy o dzieło, umowy o współpracy, umowy cesji praw, umowy gwarancyjne, listy intencyjne, rozporządzenia ministerialne, dokumenty przetargowe, SIWZ, przedmiary, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, wyciągi z rejestru handlowego i KRS, raporty firm audytorskich, gwarancje płatności, rachunki, wyceny, zamówienia (Adamed, SES Astra, TVP, COBRO, SCHRANER Polska, LASCO UMFORMTECHNIK, HOCHTIEF, Milestone, Embedos, MCX Systems)

Tłumaczenia informatyczne

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia patentów

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia marketingowe

Redagowanie tekstów